Сайттын тили

АКЫСЫЗ УКУКТУК ЖАРДАМ – ЗАМАН ЗАРЫЛДЫГЫ

DB GIF 244x120