Консультациялык укуктук жардам (видео)

МАМЛЕКЕТ КЕПИЛДЕГЕН ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ – жеке адамдарга мамлекеттин эсебинен көрсөтүлүүчү юридикалык жардам

«Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам (МКЮЖ) жөнүндөгү»  КРнын Мыйзамында ар бир адам акысыз консультациялык-укуктук жардам алууга укуктуу деп айтылат.

МКЮЖ эки түргө бөлүнөт

  • Консультациялык-укуктук жардам – бул юридикалык маселелер боюнча акысыз консультация.
  • Квалификациялуу юридикалык жардам – мамлекеттин эсебинен сот өндүрүшүнүн бардык баскычтарында адвокаттын кесиптик иши.

Юридикалык консультациялар төмөнкүлөр тарабынан берилет:

Квалификациялуу юридикалык жардамды МКЮЖнын реестрине киргизилген адвокаттар көрсөтөт. Мамлекеттин эсебинен квалификациялуу юридикалык жардам алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу МКЮЖны  Координациялоо борборуна кайрылуу керек: http://ukuk-jardam.gov.kg/ky/p/legal-aid/where-to-get 

#АкыйкаттыккаЖол  #ДоступкПравосудию  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*