Адабият

Гендердик зордук-зомбулукту чагылдырган ЖМКлар үчүн колдонмо

Орусчасы

 

Гендердик жана үй-бүлѳлүк зомбулуктан жапа чеккендерге жардам кѳрсѳткөн адвокаттар үчүн колдонмо

Орусчасы

 

Материал жазууда гендердик теңдикти сактоо боюнча журналисттер үчүн чек-лист

Орусчасы

МАЙЫПТЫК ТЕМАСЫН ЧАГЫЛДЫРГАН ЖУРНАЛИСТТЕР ҮЧҮН ЧЕК-ЛИСТ

Орусчасы

 

 

 

Үй-бүлө – бул сүйүү жана коопсуздук

Орусчасы

 

 

 

МУРАСКА БОЛГОН ТЕҢ УКУК

Орусчасы

 

 

«Тилектештик Автобусунун» Чуй облусу боюнча 2021-жылдын 13-июлунан 27-августка чейин жолго чыга турган убактарынын графиги

Орусчасы

 

 

«Тилектештик Автобусунун» Нарын облусу боюнча 2021жылдын 21июнунан 7июлуна чейин жолго чыга турган убактарынын графиги

Орусчасы

 

 

«Тилектештик Автобусунун» Ош облусу боюнча 2021-жылдын 14-июнунан 26-июлуна чейин жолго чыга турган убактарынын графиги

Орусчасы

 

 

МАМЛЕКЕТ КЕПИЛДЕГЕН ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ

Орусчасы

 

 

 

АКЫСЫЗ АДВОКАТТЫН КЫЗМАТЫНАН КАНТИП ЖАНА КАЙДАН ПАЙДАЛАНСА БОЛОТ?

Орусчасы

 

 

Буклет Калкка укуктук жардам КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛИГИНИН АЛДЫНДАГЫ МАМЛЕКЕТ КЕПИЛДЕГЕН ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМДЫ КООРДИНАЦИЯЛОО БОРБОРУ

Орусчасы

 

 

ОТЧЕТ о выявлении негативных стереотипов в отношении женщин и мужчин с инвалидностью и сельских женщин

 

 

 

МАЙЫПТЫГЫ БАР АЯЛДАРГА ЖАНА ЭРКЕКТЕРГЕ КАРАТА СТЕРЕОТИПТИК КӨЗ КАРАШТАР

Орусчасы

 

 

 

АЙЫЛДЫК АЯЛДАРГА КАРАТА СТЕРЕОТИПТИК КӨЗ КАРАШТАР

Орусчасы

 

 

 

СИЗ АКЫСЫЗ УКУКТУК КЕӉЕШТИ КАЙСЫ ЖЕРДЕН АЛУУНУ БИЛЕСИЗБИ? (Постер, PDF)

Орусчасы

 

 

СИЗ АКЫСЫЗ УКУКТУК КЕӉЕШТИ КАЙСЫ ЖЕРДЕН АЛУУНУ БИЛЕСИЗБИ? (Буклет, PDF)

Орусчасы

 

 

ФИНЛЯНДИЯ ӨКМӨТҮ МЕНЕН КРдеги БУУӨПтүн “КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА СОТ АДИЛЕТТИГИНЕ МҮМКҮНЧҮЛҮКТҮ КЕҢЕЙТҮҮ” ДОЛБООРУНУН НЕГИЗГИ ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ (PDF)

Орусчасы

 

 

 

АЯЛДАРДЫН УКУКТАРЫ БОЮНЧА ОКУУ МОДУЛУ  (PDF)

Адам укуктары жана аялдар укуктары боюнча негизги бөлүм адам укуктары деген эмне
жана аялдар укуктары деген эмне экендигин түшүндүрөт; аялдарды алардын укуктары
жөнүндөгү билимдер менен жабдыйт, эл аралык документтеги түшүнүктөр менен
тааныштырат; аялдардын укуктарынын бузулушун коргоодогу негизги принциптерин
түшүнүү боюнча практикалык көнүгүүлөрдү сунуштайт.

Коомдук кызыкчылыктарды коргоо боюнча аракеттерди баяндаган бөлүмдө коргоо
боюнча иш аракеттердин тактикасы кантип иштелип чыккандыгы тууралуу
маалымат камтылган.

Үчүнчү бөлүмдө эл аралык жана Улуттук мыйзамдардын материалдары жана
аялдардын укуктарынын бузулуулары менен ресурстук материалдар кейс боюнча
көрсөтүлгөн. Мында аялдардын укуктарынын бузулушунун маселелери боюнча эл
аралык иш кагаздарына жалпы баяндама берилет.

 

 

«БАЛДАР УКУКТАРЫ» БОЮНЧА ОКУУ МОДУЛУ (PDF)

Бул модуль балдардын укуктарын коргоого басым жасоо менен адам укуктарын коргоо
көйгөйлөрү боюнча көнүгүүлөрдү, докладдарды жана талкууларды сүрөттөө менен топтук
тренингдерди өткөрүү боюнча усулдук окутуу модулдарын камтыйт.

Окуу модулу балдардын укуктарын коргоо багытында аракет жасаган бардык адамдар: билим
берүү мекемелеринин жетекчилери жана мугалимдер, коомдук ишмерлер, адам укуктарын
коргоо жаатында машыктыруучулар жана жаш адамдардын укуктарына тиешелүү маселелери, сот
адилеттиги системасынын өкүлдөрү үчүн иштелип чыккан.

 

 

«АЯЛУУ ТОПТОРДУН СОТ АДИЛЕТТҮҮЛҮГҮНӨН ПАЙДАЛАНУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ» БОЮНЧА ОКУУ УСУЛДУК КОЛДОНМОСУ (PDF)

Бул окуу куралынын максаты ар кандай топтордун сот адилеттигинен пайдалануу
мүмкүнчүлүгү маселелери боюнча укуктук билимдерин жана жөндөмдүүлүктөрүн
арттыруу. Адам укуктарын коргоо чөйрөсүндө жетиштүү билими жок топтордун
муктаждыктарын эске алуу менен бул окуу куралына адам укуктары чөйрөсүнө киришүү
курсу киргизилген. Киришүү курсу төрт интерактивдүү сессиядан турат, анда активдүү
талкуу жана ар кандай тапшырмаларды аткаруу аркылуу адам укуктарынын чөйрөсүнө
кирүүгө болот.

Окуу куралы сот адилеттигинен пайдаланууда билим берүү иш- чараларын жүргүзүү
жагында бир аз тажрыйбасы бар башталгыч машыктыруучулар, жигердүү жаш лидерлер
дайындалат.

 

 

МАЙЫПТЫГЫ БАР АДАМДАРДЫН УКУКТАРЫ БОЮНЧА ОКУУ МОДУЛУ (PDF)

Бул модуль майыптардын укугун коргоо чөйрөсүндө иштеген адамдарга, мындай
уюмдардагы, анын ичинде сот системасындагы уюмдардагы машыктыруучуларга
арналган. Максаты- мамлекеттик органдын өкүлдөрүн, жарандык активисттерди
мамлекеттик түзүмдөрдө сыяктуу эле, калк арасында да майып адамдардын
укугун коргоо, айрыкча алардын укугу одоно бузулган учурларда конкреттүү
укуктарын коргоо боюнча ишке тартууга көмөктөшүү.

 

 

“ЖАШТАРДЫН УКУКТАРЫ” БОЮНЧА МОДУЛЬ (PDF)

bezyimyannyiy-4

Бул модуль жаштардын укуктарын коргоого басым жасоо менен адам укуктарын
коргоо көйгөйлөрү боюнча көнүгүүлөрдү, докладдарды жана талкууларды сүрөттөө
менен топтук тренингдерди өткөрүү боюнча усулдук окутуу модулдарын камтыйт.

Окуу модулу жаштардын укуктарын коргоо багытында аракет жасаган бардык
адамдар: билим берүү мекемелеринин жетекчилери жана мугалимдер, коомдук
ишмерлер, адам укуктарын коргоо жаатында машыктыруучулар жана жаш
адамдардын укуктарына тиешелүү маселелери, сот адилеттиги системасынын
өкүлдөрү үчүн иштелип чыккан.

 

 

listovka-kpi_kyir

 

“Укук жаңырыгы” маалымат баракчасынын үчүнчү саны (PDF)

“Укук жаңырыгы” маалымат баракчасынын экинчи саны  (PDF)

Второй номер информационной газеты “Укук Жаңырыгы” (PDF)

 

“Укук жаңырыгы” маалыматтык гезитинин алгачкы саны  (PDF)

газета

БУУӨПтүн “КРде сот адилеттигине мүмкүнчүлүктү кеңейтүү” долбоорунун алкагында “Укук жаңырыгы” маалыматтык гезитинин алгачкы саны 25 миң нуска менен чыгарылды.Басылмада калктын аяр топторунун негизги укуктук маселелери, аны чечүү жолдору тууралуу юристтердин кеп кеңештери, укуктук борборлордун даректери, жана башка көптөгөн укуктук мүмкүнчүлүктү кеңейтүү жаатындагы материалдар камтылган.

broch

Кыргыз Республикасында калктын аяр топторунун сот адилеттигине жетиши (PDF)

 

infogr

Инфографика: Кыргыз Республикасында калктын аяр топторунун сот адилеттигине жетиши (PDF)

Калктын аярлуу катмарларына киргендердин сот адилеттигине жетүү боюнча абалды аныктоо максатында жүргүзүлгөн изилдөөнүн негизинде даярдалган инфографика.

 

buunun
БУУнун майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндөгү конвенциясын кыскача баяндоо (PDF)

Майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндөгү БУУнун Конвенциясынын орчундуу жерлери чагылдырылган сүрөттүү брошюра.

 

menbarmynМен бармын – мен өз укуктарымды билем (PDF)

Адамдын негизг укуктары тууралуу брошюра

 

kglovz300

«Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын актуалдуу укуктук суроолору»

Брошюрада майыптыгы бар адамдардын жашоосунда кездешкен актуалдуу укуктук суроолоруна жооп берүү аракети жасалган.

 

kgpasport

«Паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуу зарылбы?»

Брошюра кыргыз жана орус тилинде жана Брайль шрифттери менен басылып чыгарылды. Китепте паспорт алуу же аны алмаштыруу үчүн, нике күбөлүгүн жана башка документтерди алуу үчүн кандай документтер керектиги айтылган.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*