Акжол Калбеков: “Биз ар бир жарандын МКЮЖ системасы жөнүндө билишин каалайбыз”

“Өз укуктарын начар билген адам, чет мамлекетте котормочусуз калган жана тилди билбеген адамга окшоп кетет” дейт Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборунун (МКЮЖ) директору Акжол Калбеков:

-Башында, Кыргызстандагы МКЮЖ системасынын түптөлүшү жөнүндө кыскача айтып кетким келет. Эгемендүүлүккө ээ болуп, Кыргызстан демократиялык кайра түзүүлөрдүн жолуна түшкөндө, өз укуктарын коргоо жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын цивилизациялуу жол менен коргоо мүмкүнчүлүгү өлкөбүздүн Конституциясынын 40-беренесинде бекитилген. Бирок, бул статья кандайдыр бир деңгээлде декларативдүү бойдон калган, анткени мамлекеттин эсебинен укуктук жардам көрсөтүү жаатында бирдиктүү саясат жана тиешелүү институционалдык механизмдер болгон эмес. Чындыгында, мындай юридикалык жардам көрсөтүү системасы аз камсыз болгондордун муктаждыктарына сот адилеттүүлүгүнүн жакындоосуна жардам берген жок.

Бул көйгөйдү чечүү процесси, ошондой эле мамлекет тарабынан кабыл алынган эл аралык милдеттенмелер тиешелүү мыйзам долбоорун иштеп чыгуу менен жакырларга юридикалык жардам көрсөтүү боюнча мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу зарылчылыгына алып келди. Натыйжада, калктын аялуу катмарынын укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү процесстерди, укук колдонуу практикасын жана колдонулуп жаткан эл аралык тажрыйбаны узак изилдөө жана талдоодон кийин 2009-жылдын 17-июлунда Кыргыз Республикасынын “Мамлекет кепилденген юридикалык жардам жөнүндө” Мыйзамы кабыл алынды.

– Эмне үчүн 2009-жылдагы мыйзамды кайра карап чыгып, жаңысын кабыл алуу керек болуп калды?

– 2009-жылдагы мыйзамдын аткарылышына жүргүзүлгөн мониторингдин жана талдоонун натыйжалары боюнча, анын жоболорун натыйжалуу жүзөгө ашырууга тоскоол болгон айрым көйгөйлөр жана кемчиликтер аныкталды. Мен алардын баарына токтолбой, негизгилерине токтоло кетейин:
-жарандарга мамлекеттин эсебинен квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүү боюнча негизги жоболорду белгилеген жаңы конституциялык жоболорду (2010-жылдагы конституция) ишке ашырууга ылайык, социалдык багытталган мыйзамды кабыл алуу, буга кызыкдар адамдар үчүн аталган мыйзамга жеткиликтүүлүктү жеңилдетүү, мындай иш-чараларды жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын жана жамааттардын чөйрөсүн көбөйтүү, ошондой эле алардын өз милдеттерин талаптагыдай аткарбаганы үчүн алардын жоопкерчилигинин деңгээлин жогорулатуу менен МКЮЖ менен камсыз кылуу масштабын кеңейтүү керек болду;
– жалпысынан, жаӊыланган кылмыш-укук саясатын эске алуу менен мыйзамдын концептуалдык негиздерин кайра карап чыгуу зарылчылыгы келип чыккан мыйзамдарды реформалоо жана квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүү үчүн ырааттуу жана макулдашылган тутумду түзүү зарыл.

Ушул жана ушул көйгөйдүн башка аспектилери мурунку Мыйзамды толугу менен карап чыгуу, ошондой эле баштапкы укуктук колдоо тутумун түзүүгө жана экинчи юридикалык жардам системасын өркүндөтүүгө багытталган анын аналогун иштеп чыгуу зарылчылыгына алып келди.

Жаңы кабыл алынган документти колдонууга жеңилирээк жана социалдык жактан көбүрөөк багытталган, анткени МКЮЖ камтууга алууга укуктуу адамдардын чөйрөсүн кеңейткен. Белгилей кетүү керек, акысыз юридикалык жардамды алуу мүмкүнчүлүгүн чет элдик жарандар, жарандыгы жок адамдар жана качкындар дагы ала алышты.

Кайтарымсыз юридикалык жардам алууга укугу бар субъекттердин чөйрөсүн так аныктоого мүмкүндүк берген так критерийлер аныкталды.

МКЮЖ көөргөзүүгө катышкан адамдардын жана органдар системасы дагы кеңейтүү жаатына кайра кароого дуушар болду. Мындай ыкма укуктук жардамдын көлөмүн кыйла кеңейтүүгө, кызыкдар тараптардын ага жеткиликтүүлүгүн жеңилдетүүгө, ошондой эле мамлекеттик бийлик органдарынын жана кесиптик юридикалык коомчулуктун өкүлдөрүнүн жоопкерчилик деңгээлин жогорулатууга мүмкүндүк берди.

Натыйжалуу мамлекеттик башкарууну, юридикалык жардамды көрсөтүүнү координациялоону жана көзөмөлдөөнү камсыз кылуу максатында, Мыйзамда координациялык орган – Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы МКЮЖны Координациялоо Борборун түзүү каралган, юридикалык жардамды уюштуруу жана көргөзүү анын негизги функциялары болуп саналат.

Буга окшогон ыкма МКЮЖ камсыз кылууга байланыштуу келип чыккан мамилелерди түзүүгө жана аны камсыз кылуу боюнча иш-чараларды координациялоонун натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берди.

– Бул кызматтарды каржылоо боюнча абал кандай?

– МКЮЖ жөнүндө мыйзамда салттуу түрдө төмөнкү эки маанилүү аспект камтылган: акысыз юридикалык жардам борборлору жана / же адистештирилген уюмдар (баштапкы акысыз юридикалык жардам деп аталган) тарабынан жарандарга укуктук маалыматтарды жана юридикалык кызматтарды көрсөтүү жана ксотөндүрүшү процессинде колдоо, соттук жана процесстик жардам жана адвокаттардын өкүлчүлүгү (экинчи акысыз юридикалык жардам деп аталган). Экинчи укуктук жардам мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланат. Бул кызмат сот өндүрүшүнүн бардык стадияларында жазык, жарандык жана административдик иштердин чегинде жана МКЮЖ адвокаттарынын мамлекеттик реестрине кирген адвокаттар тарабынан гана көрсөтүлөт.
Адвокаттар тарабынан көрсөтүлүүчү квалификациялуу юридикалык жардамдын сапатын камсыз кылуу үчүн алардын эмгек акысынын өлчөмү көбөйтүлдү. Кантсе да, биз адвокаттын акчалай сый акысы анын юридикалык жардам көрсөтүү учурунда тарткан иш жүзүндөгү чыгымдарына туура келиши керектигин түшүнүшүбүз керек. Өз кезегинде, адвокат өз акысын алуу үчүн, “адвокаттын ишинин сапатынын стандарттары” деп аталган кызмат көрсөтүүнүн сапатынын минималдуу параметрлерин аткарууга милдеттүү, ал үчүн мамлекет акы төлөөгө макул. Бул дагы МКЮЖдун натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатууга өбөлгө түзгөн мыйзамдагы жаңылыктардын бири.
Акыркы үч жылдын ичинде квалификациялуу юридикалык жардамды мамлекеттик каржылоо дээрлик 3 – 3,5 эсеге көбөйгөнүн, бүгүнкү күндө аны көрсөтүүгө бөлүнгөн каражаттын жалпы суммасы 70 миллион сомдон ашкандыгын белгилөө кубандырат (салыштыруу үчүн 2018-жылы 18 миллион сомго жакын болгон) Бул, балким, көп эмес, бирок бул, жалпысынан, мындай колдоо көрсөтүү үчүн бүгүнкү күндө жетиштүү. Бирок башка мамлекеттердеги, мисалы, ЕБ өлкөлөрүндөгү же Канададагы, АКШдагы ушул сыяктуу көрсөткүчтөргө салыштырсак, албетте, мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн жардамдын көлөмү бир нече эсе аз, ал тургай ондогон эсе аз.

Тилекке каршы, консультациялык жана укуктук колдоо процесси өлкөнүн бюджетинин эсебинен гана каржыланбайт. Юридикалык жардамдын бул түрүн мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз компетенциясынын чегинде көрсөтүшөт. Консультациялык-юридикалык жардамды, Мыйзамга ылайык, коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдар жана университеттердин алдындагы юридикалык клиникалар дагы көрсөтүүгө укуктуу.

Баа берүү жана корутундулар көрсөткөндөй, МКЮЖ тарабынан камтылган адамдардын көпчүлүгү өз көйгөйлөрүн биринчи кезектеги акысыз юридикалык жардам тутумунун чегинде, башкача айтканда, тийиштүү юридикалык консультациянын жана Юридикалык кеңештердин жардамы менен чече алышат. Бул акысыз юридикалык жардамды алууга тийиш болгон кардарлардын азыраак санын билдирет, андыктан азыраак бюджет МКЮЖ дун бул кымбат түрүнө сарпталат. Бул “алдыңкы катардагы” жана “биринчи линиядагы” кызмат көрсөтүүчүлөр калктын аялуу катмарынын муктаждыктарына туура реакция кылуусу керек, буга ылайык, мамлекет тарабынан экинчи жолу кепилденген юридикалык жардамдын маанилүү чыпкасы болуп кызмат кылышы керек.

– Биз Эл аралык стандарттар жөнүндө сөз кыла баштаганыбыздан улам, бул суроо өзүнөн өзү келип чыгып жатат: башка өлкөлөрго караганда МКЮЖ системасы биздин мамлекетте жакшы уюштурулганбы же начарбы, салыштыруу мониторингин жүргүзүп көрдүңөрбү?

– Дүйнө жүзүндө акысыз юридикалык жардамга байланыштуу институционалдык түзүмдүн ар кандай моделдери бар. Бирок, институционалдык негизди кантип түзүү жана уюштуруу керектиги жөнүндө эл аралык стандарттар жана принциптер жок экендигин белгилей кетүү маанилүү; эң башкысы, алар МКЮЖду натыйжалуу жана сапаттуу жеткиргидей абалда болушу керек. Мындан тышкары, мыйзам чыгаруу системасынын өзгөчөлүктөрүн жана алардын мамлекеттик бюджетке тийгизген таасирин, ошондой эле МКЮЖдун каржылык туруктуулугун камсыз кылуу зарылчылыгын эске алуу менен, акысыз жана негиздүү акысыз юридикалык жардам системасын түзүү керек, мында, учурда колдонулуп жаткан салттуу жеткиликтүү мамлекеттик инфраструктура жана ресурстарды колдонуу зарыл.

Албетте, биз мындай системалар болгон бардык өлкөлөрдүн же көпчүлүк мамлекеттердин тажрыйбаларын изилдедик, бирок алар таптакыр башкача, чындыгында Кыргызстанда биз коомдун мүнөздөмөлөрүнө жана талаптарына, иштин нюанстарына, ошол эле адвокатуранын суроо талабына эң жакшы жооп берген системаны кура алдык. Ошондуктан, мындай система сөзсүз түрдө керек деп эсептейм. Мамлекет ага каражат бөлүшү керек, анткени бул социалдык долбоор. Биз акысыз юридикалык жардам системасын башка өлкөлөрдөн көчүргөн жокпуз, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздү жана улуттук менталитетибизди эске алуу менен, биздин көз карашыбыз боюнча, эң мыктыларын гана алдык. Эгерде Кыргызстандагы жана башка бир катар мамлекеттердеги МКЮЖ институтунун иштөө принцибин салыштыра турган болсок, биздики аздыр-көптүр Грузия жана Украинада ушул сыяктуу структуралардын ишмердүүлүгүнүн мүнөзүнө дал келет, бирок бизде дагы өз өзгөчөлүктөрү бар.

Белгилей кетүүчү нерсе, кыргыз МКЮЖ системасы эл аралык стандарттарга толук жооп берет. Буга тастыктоо катары – бул документке жогору баалаган Европа өлкөлөрүнүн алдыңкы эксперттери тарабынан Мыйзамдын көзкарандысыз экспертизасын атасак болот.

2014-жылдан бери бизди өнөктөштөрүбүз, БУУнун Өнүктүрүү программасынын жана Финляндиянын Тышкы иштер министрлигинин “КРде укуктук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн туруктуу сот адилеттигине жетүү” долбоору ушул иштин баарында бизди колдоп келет. Бул долбоор мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасын өнүктүрүүгө жана калыптандырууга чоң салым кошту.

Бир сөз менен айтканда, бүгүнкү күндө биз калкка юридикалык жардам көрсөтүүнүн өнүккөн стандарттары боюнча, жок дегенде Борбор Азияда алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирдик.

– Азыр адвокат бир айда канча киреше таба алат?

– Юридикалык жардам көрсөтүүнүн ар бир этабы үчүн иштин татаалдыгы, көп эпизоддук мүнөзү үчүн туруктуу төлөм жана кошумча төлөм, ошондой эле сот өндүрүшүндө сот иштерин кароонун процесстик мөөнөттөрүнөн ашып кеткендиги үчүн үстөк акы каралган. Мисалы, бир кылмыш иши боюнча бир адвокат орто эсеп менен 15 миңден 25 миң сомго чейин алат. Мындай акы юристтер үчүн жакшы түрткү болот деп ишенем, айрыкча атаандаштык шартында.

Ошол эле учурда, сапат, аны стандартташтыруу жана мониторинг жүргүзүү маселелери ар дайым күн тартибинде турат жана бүгүнкү күндө мамлекет кепилдеген юридикалык жардам үчүн дагы, ошондой эле бүтүндөй юридикалык кесип үчүн да актуалдуу болуп саналат.
Ошондуктан, айрым кепилденген юридикалык механизмдер киргизилген, ага ылайык, Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын алкагында адвокат өзүнүн эмгек акысын ал иштин сапатынын стандарттарына жооп бергенде жана МКЮЖ алуучу тарабынан адвокаттын ишине нааразычылык жок болгон учурда гана ала алат.

– Анан бул практиканын натыйжасы кандай?

– Мисалы, 2019-жылдын аягында козголгон кылмыш иштеринин алкагында соттор тарабынан сегиз, 2020-жылдын аягында он төрт өкүм чыгарган. Буга чейин мынчалык көп сандагы ийгиликтүү коргонуу иштери болгон эмес Мен муну адвокатура системасынын натыйжалуу иштей баштагандыгынын ишенимдүү натыйжасы деп эсептейм Мындан тышкары, иштин 65 пайыздан ашыгы МКЮЖдун алуучусу үчүн оң натыйжалар менен чечилген. Бул биздин МКЮЖ жөнүндө мыйзамдарды натыйжалуу ишке ашыруу боюнча ишибиздин натыйжасы. Тилекке каршы, биздин ишибиз жөнүндө калктын маалымдуулугу өтө төмөн. Демек, биздин ар бир жараныбыз бул система жөнүндө билиши биздин милдетибиздин бири. Мен юрист катары айта алам, алардын укуктарын начар билген адам, чет мамлекетте котормочусу жок жана тилди билбеген чет элдикке окшош.

Маектешкен Андрей Токомбаев.

На русском: Акжол Калбеков: «Мы хотим, чтобы каждый гражданин знал о системе ГГЮП»

In english: Akzhol Kalbekov: We would like every citizen to know about the SGLA system

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*