Укук маданияты жаңы муундун көзү менен

02.01.2018 admin 0

Укук маданияты деген эмне? Укук маданияты – бул коомдун жарандардын өз ара мамилесинде, жумушта, көчөдө, ал турсун үй-бүлөдө жүрүм-турумунан көрүнгөн укукка, мыйзамдарга карата мамилеси. Укук […]