Жаран түшүнбөй кеткен учурда

29.08.2019 admin 0

Маектешүү көндүмү укуктук  жардам берүү үчүн маанилүү практикалык көндүм болуп саналат. Маектешүүнүн сапаты  кандайдыр бир деңгээлде, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн жарандар менен мындан ары иштөөнүн ийгиликтүүлүгүн […]