Дүйнөнү жаңсоолордун тили менен угуу, дүйнөнү манжалардын учу менен көрүү

19.12.2018 admin 0

Көп кырдуу дүйнө өз укуктарын билүүнү талап кылат «Бизди мектепте Брайлдын шрифти менен окутушкан, ошондуктан биз маалыматты так ушул форматта кабыл алууга көнгөнбүз. Брайлдын шрифти […]