“Кыргыз Республикасынын Конституциясы”. “Укук алиппеси”. Угуусу боюнча майыптыгы бар жарандар үчүн даярдалган тасма

“Тең мүмкүнчүлүктөр” социалдык борборунда “Плюс” коомдук фонду тарабынан “Укук алиппеси” видеотасмалары БУУӨПтүн жана Финляндия Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасындагы укуктук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн туруктуу сот адилеттигине жетүү» долбоорунун жардамы менен тартылды.
Тасма угуусу боюнча майыптыгы бар жарандар үчүн даярдалды.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*