Мумкүнчүлүгү чектелген адамдарга болгон мамиле изилденди (сюжет, ОсОО “Медиа Холдинг “Пирамида”)

Майыптыгы бар эркектерге жана аялдарга жана айылдагы аялдарга карата терс көз карштарды аныктоо боюнча изилдөө БУУӨПтүн жана Финляндия Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасында укуктук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн туруктуу сот адилеттигине жетүү” долбоорунун алкагында “Демократиялык процесстерди изилдөө борбору” Коомдук фонду тарабынан жүргүзүлгөн.

Изилдөөнүн максаты өтө актуалдуу болуп саналат, анткени майыптыгы бар адамдарга карата калктын, мекеменин жана мамлекеттик органдардын адистеринин түшүнүктөрүндө  кандай терс стереотиптер орун алгандыгын түшүнүү өтө маанилүү, себеби алар көп учурда коомдогу майыптыгы бар адамдардын абалына өз таасирин тийгизишет.

Майыптыгы бар адамдарга жана айылдагы аялдарга карата терс стереотиптердин өзгөчөлүктөрүн жана себептерин аныктоо, ошондой эле ар кандай максаттуу топтор үчүн маалыматтык стратегияны жана медиа-продукттарды иштеп чыгуу үчүн сунуштарды берүү изилдөөнүн негизги максаты болуп саналат, алар аялдарга жана майыптыгы бар адамдарга карата басмырлоочу стереотиптерди жоюуга багытталган.

26.09.2018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*