Биз балага бактылуу жашоо тартууга жардам бере алабыз (ролик)

Биз балага бактылуу жашоо тартууга жардам бере алабыз!

Кѳбүнчѳ начар тарбия баланын кылмыш жолуна түшүшүнѳ себеп болот. Ата-эне баласы менен ачык сүйлѳшѳ албады, мугалим класстагы болгон кордоого кѳз жумду, милиция учетко тургузуу менен гана чектелди… Эркек же кыз бала жабылып, жини келип, аны түшүнгѳн чөйрөнү табат. Ал жакта болсо аны укук бузууга түртѳ башташат. Мындай нерсе кѳбѳйѳ берет.

Балдардын туура турмуштун багытын жоготконуна чоңдор жоопкерчиликти алат. Демек, биз бир нерсени ѳзгѳртүүгѳ аракет кылсак болот.

Бул жѳнүндѳ биздин жаңы ролик. Сураныч, ВИДИОНУ ТАРКАТУУГА ЖАРДАМ БЕРГИЛЕ! «Балага кѳңүл керек. Биз ага бактылуу жашоо тартууга жардам бере алабыз!»

Reforma KG

15 мар. 2018 г.

https://bilim.akipress.org/ru/news:1437445?from=cp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*