Алименттерди жана алименттик милдеттенмелер боюнча карыздарды өндүрүүдө келип чыккан укуктук көйгөйлөр.

10.11.2016 admin 0

Финляндия өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен БУУӨП (ПРООН) ишке ашырып, ал эми жер жерлерде LBD консалтинг менен ЛАРК өнөктөштүк уюму тармагынын эксперттери жана юристери аткарып жаткан […]

Ажырашуунун алдында укугуңду бил!!!

10.11.2016 admin 1

Азыркы учурда эң көйгөйлүү маселе болгон, бул – жубайлардын өз ара мамилелери келишпей ажырашуусу, жанды кейитүүчү маселе катары каралуусу зарыл экендигин туура көрүп, бул маселе […]