Сайттын адабият бети толукталды

Сайттын Адабият бетине кыргыз тилиндеги:

“БУУнун майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндөгү конвенциясын кыскача баяндоо”,

“Мен бармын — мен өз укуктарымды билем” 

жана орус тилиндеги

“Инфографика: доступ к правосудию для уязвимых групп населения Кыргызстана” 

“Доступ к правосудию для уязвимых групп населения Кыргызской Республики”

китеп. брошюралар жайгаштырылды.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*